Eggedal

Eggedal er en fjellbygd øverst i Sigdal kommune i Buskerud. Den har tidligere vært jord- og skogbruksbygd, men fra 1960-tallet og frem til i dag har fabrikken Sigdal Kjøkken sysselsatt store deler av den yrkesaktive befolkningen. Sagbruk/trelastforretning og hyttebygging er andre viktige arbeidsplasser.

Som inngangsport til deler av Norefjell, Haglebu og Vestfjella mot Numedal har Eggedal stor tilstrømning av folk som har hytte i disse områdene. Eggedal Vestfjell har flott tur- og skiterreng i store uberørte naturområder. Området grenser i sør til Norges største naturreservat, Trillemarka. Om vinteren finnes preparerte skiløyper i områdene rundt Eggedal. Løypene ligger i praktfullt turterreng i det vesentligste fra 700 og opp mot 1100 moh. Løypene er også knyttet sammen med løypenettet på Norefjell.