Nesbyen

Nesbyen ligger omtrent 2 timers kjøring nordvest for Oslo. Vi kaller oss gjerne «Hjertet i Hallingdal».
Det er ikke bare fordi kommunegrensen har form som et hjerte, men også på grunn den sentrale plasseringen i dalføret. Nesbyen nåes enkelt med tog via Bergensbanen. Det finnes flere hytter enn innbyggere i Nesbyen og det er gode grunner til at så mange velger å tilbringe fritiden sin i fjellene våre.